رز ها

نام فارسی: رز

نام علمی: Rosa spp

خانواده: رزاسه

رز

زیستگاه زیستگاه: تمام دنیا

جنبه زیبایی گیاه شناسی: بوته ای پرپشت با ارتفاع ۱ متر. گلها پرگلرگ و گاهی معطر و در انواع رنگها هستند.

زمان گلدهی زمان گلدهی: گلها از اوایل بهار تا اواخر تابستان ظاهر می شوند.

نیاز نوری نیاز نوری: آفتابی

دما حداقل دمای مورد تحمل: ۱۵- درجه سانتیگراد.

نیاز آبی نیاز آبی: خاک همیشه مرطوب باشد.

نیاز خاکی نیاز خاکی: مخلوط خاک باغچه به همراه خاکبرگ و با زهکش مناسب

  • نکات پرورشی: گلهای معطر بخش زینتی گیاه را تشکیل می دهند. بهتر است از کود کامل برای تغذیه هر ۱۴ روز یکبار استفاده شود. رز در انواع پاکوتاه – مجنون – رونده موجود می باشد. پس از پایان گلدهی و قبل از شروع فصل زمستان نیاز به هرس شدیدی دارد.

تکثیر تکثیر: این گیاه با تقسیم بوته و قلمه زنی و پیوند تکثیر می شود. قلمه را باید از شاخه هایی که گل داده اند انتخاب نمود. بهترین زمان آن هنگامی است که برگها شروع به ریزش می کنند. پیوند مخصوص رز پیوند نوع T می باشد که اوایل تابستان انجام می گردد.

کاربرد: کاشت به عنوان گیاه گلدار در حاشیه ها و ایجاد چشم انداز زیبا.

***

نام فارسی: رزپیوندی پابلند

نام علمی: Rosa spp

خانواده: رزاسه

رزپیوندی پابلند

زیستگاه زیستگاه: تمام دنیا

جنبه زیبایی گیاه شناسی: درختچه ای گلدار با ارتفاع ۱.۵-۱ متر که از پیوند رز بر روی پایه تیغ ایجاد می شود و می تواند دارای چند پیوندک بوده و تنوع رنک ایجاد گردد. گلهایش پرگلبرگ و گاهی معطر هستند.

زمان گلدهی زمان گلدهی: گلها در بهار و تابستان ظاهر می شوند.

نیاز نوری نیاز نوری: آفتابی

دما حداقل دمای مورد تحمل: ۱۵- درجه سانتیگراد.

نیاز آبی نیاز آبی: خاک همیشه مرطوب باشد.

نیاز خاکی نیاز خاکی: مخلوط خاک باغچه به همراه خاکبرگ و با زهکش مناسب.

تکثیر تکثیر: پیوند

کاربرد: کاشت به عنوان تک گیاه گلدار زینتی.

***

نام فارسی: رز محمدی

نام علمی: Rosa damascena

خانواده: رزاسه

رز محمدی

زیستگاه زیستگاه: تمام دنیا

جنبه زیبایی گیاه شناسی: درختچه ای با ارتفاع ۲ متر و دارای خارهای کوچک و فراوان است. برگها بیضی شکل و دارای دندانه ای ریز به رنگ سبز روشن هستند. گلها پرگلبرگ و بسیارمعطر می باشند.

زمان گلدهی زمان گلدهی: گلها در تابستان و بهار ظاهر می شوند.

نیاز نوری نیاز نوری: آفتابی

دما حداقل دمای مورد تحمل: ۱۵- درجه سانتیگراد.

نیاز آبی نیاز آبی: خاک همیشه مرطوب باشد.

نیاز خاکی نیاز خاکی: مخلوط خاک باغچه به همراه خاکبرگ و با زهکش مناسب.

تکثیر تکثیر: قلمه

کاربرد: کاشت به منظور ایجاد چشم اندازی زیبا و یا کاشت در حاشیه ها و کاشت توده ای.

***

نام فارسی: رز مینیاتوری

نام علمی: Rosa spp

خانواده: رزاسه

رز مینیاتوری

زیستگاه زیستگاه: تمام دنیا

جنبه زیبایی گیاه شناسی: بوته ای پرپشت با برگ و گلهای ریز با حداکثر ارتفاع ۰.۵ متر. گلها پرگلبرگ و کوچک و در رنگهای متنوع هستند.

زمان گلدهی زمان گلدهی: گلها در بهار و تابستان ظاهر می شوند.

نیاز نوری نیاز نوری: آفتابی

دما حداقل دمای مورد تحمل: ۱۵- درجه سانتیگراد.

نیاز آبی نیاز آبی: خاک همیشه مرطوب باشد.

نیاز خاکی نیاز خاکی: مخلوط خاک باغچه به همراه خاکبرگ و با زهکش مناسب

  • نکات پرورشی: گلها و برگهای کوچک مینیاتوری بخش زینتی گیاه را تشکیل می دهند. هرس در فصل پاییز برای این گیاه الزامی است.

تکثیر تکثیر: قلمه گیری در فصل پاییز.

کاربرد: کاشت به عنوان گیاه گلدار در حاشیه ها و ایجاد چشم انداز زیبا.

***

نام فارسی: رز هفت رنگ

نام علمی: Rosa spp

خانواده: رزاسه

رز هفت رنگ

زیستگاه زیستگاه: تمام دنیا

جنبه زیبایی گیاه شناسی: بوته ای پرپشت با ارتفاع ۱ متر. مقاومتر و زمان گلدهی بیشتر نسبت به دیگر رزها است. گلها کم گلبرگ و با چند رنگ در یک گل می باشند.

زمان گلدهی زمان گلدهی: گلها در بهار و تابستان ظاهر می شوند.

نیاز نوری نیاز نوری: آفتابی

دما حداقل دمای مورد تحمل: ۱۵- درجه سانتیگراد.

نیاز آبی نیاز آبی: خاک همیشه مرطوب باشد.

نیاز خاکی نیاز خاکی: مخلوط خاک باغچه به همراه خاکبرگ و با زهکش مناسب

  • نکات پرورشی: هرس در فصل پاییز برای این گیاه الزامی است.

تکثیر تکثیر: قلمه گیری در فصل پاییز.

کاربرد: کاشت به عنوان گیاه گلدار در حاشیه ها و ایجاد چشم انداز زیبا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *