نام فارسی: شمشاد نعنائی

نام علمی:microphylla hort E. japonica

خانواده: Celastraceae

شمشاد نعنائی

زیستگاه زیستگاه: ژاپن

جنبه زیبایی گیاه شناسی: درختچه ای همیشه سبز و کند رشد با حداکثر ارتفاع ۱ متر. برگها بیضی کشیده و ریز به رنگ سبز کمرنگ می باشند.

زمان گلدهی زمان گلدهی: گلها جنبه زیبایی ندارند.

نیاز نوری نیاز نوری: آفتابی

دما حداقل دمای مورد تحمل: ۵- درجه سانتیگراد.

نیاز آبی نیاز آبی: خاک همیشه مرطوب باشد.

نیاز خاکی نیاز خاکی: مخلوط خاک باغچه به همراه خاکبرگ با زهکش مناسب

تکثیر تکثیر: قلمه گیری

کاربرد: کاشت به عنوان ایجاد پرچین کوتاه و یا کاشت توده ای و برای اجرای طرح های مختلف در سطح محوطه ها.


نام فارسی: شمشاد سبز

نام علمی:radicansEuonymus fortunei

خانواده: Celastraceae

Digital StillCamera

زیستگاه زیستگاه: ژاپن

جنبه زیبایی گیاه شناسی: درختچه ای همیشه سبز با حداکثر ارتفاع ۴-۳ متر. برگها بیضی شکل به رنگ سبز تیره و براق هستند.

زمان گلدهی زمان گلدهی: گلها جنبه زیبایی ندارند.

نیاز نوری نیاز نوری: نیم سایه تا آفتابی

دما حداقل دمای مورد تحمل: ۱۵- درجه سانتیگراد.

نیاز آبی نیاز آبی: خاک همیشه مرطوب باشد.

نیاز خاکی نیاز خاکی: مخلوط خاک باغچه به همراه خاکبرگ با زهکش مناسب

  • نکات پرورشی: دارای میوه ای سمی می باشد. نسبت به آلودگی هوا بسیار مقاوم است. بخش زینتی این گیاه برگهای همیشه سبز آن می باشد. رشد سریعی دارد و می تواند هرس های بسیار سنگین را تحمل کند. در برابر خشکی چندان گیاه مقاومی نمی باشد. در انواع ابلق همواره برگهای سبز را حذف نمایید.

تکثیر تکثیر: این گیاه با کاشت بذر و قلمه گیری تکثیر می یابد. قلمه های انتهایی ساقه را از اواسط بهار تا اوایل تابستان تهیه نموده و در گلدانی که بر رویآن کیسه پلاستیکی کشیده شده است بکارید و حدود ۲ ماه بعد ریشه ها ظاهر می شوند.

کاربرد: کاشت به عنوان ایجاد پرچین و یا کاشت توده ای و یا تک بوته زینتی و به منظور اجرای طرح های مختلف در سطح محوطه ها.


نام فارسی: شمشاد طلایی

نام علمی: E.fortune emerald gold

خانواده: Celastraceae

شمشاد طلایی

زیستگاه زیستگاه: ژاپن

جنبه زیبایی گیاه شناسی: درختچه ای همیشه سبز با حداکثر ارتفاع ۲-۱ متر. برگهایش بیضی شکل به رنگ زرد طلایی می باشند. آفتاب مناسب رنگ طلایی برگها را کامل می نماید.

زمان گلدهی زمان گلدهی: گلها جنبه زیبایی ندارند.

نیاز نوری نیاز نوری: آفتابی

دما حداقل دمای مورد تحمل: ۱۰- درجه سانتیگراد.

نیاز آبی نیاز آبی: خاک همیشه مرطوب باشد.

نیاز خاکی نیاز خاکی: مخلوط خاک باغچه به همراه خاکبرگ با زهکش مناسب

تکثیر تکثیر: این گیاه قلمه گیری تکثیر می یابد. قلمه های انتهایی ساقه را از اواسط بهار تا اوایل تابستان تهیه نموده و در گلدانی که بر رویآن کیسه پلاستیکی کشیده شده است بکارید و حدود ۲ ماه بعد ریشه ها ظاهر می شوند.

کاربرد: کاشت به عنوان ایجاد پرچین و یا کاشت توده ای و یا تک بوته زینتی و به منظور اجرای طرح های مختلف در سطح محوطه ها.


نام فارسی: شمشاد نقره ای

نام علمی: E.fortune emerald gaiety

خانواده: Celastraceae

شمشاد نقره ای

زیستگاه زیستگاه: ژاپن

جنبه زیبایی گیاه شناسی: درختچه ای همیشه سبز با حداکثر ارتفاع ۴-۳ متر. برگها بیضی شکل به رنگ سبز با بریدگی های نقره ای.

زمان گلدهی زمان گلدهی: گلها جنبه زیبایی ندارد.

نیاز نوری نیاز نوری: آفتابی

دما حداقل دمای مورد تحمل: ۱۵- درجه سانتیگراد.

نیاز آبی نیاز آبی: خاک همیشه مرطوب باشد.

نیاز خاکی نیاز خاکی: مخلوط خاک باغچه به همراه خاکبرگ با زهکش مناسب

  • نکات پرورشی: مقاوم به آلودگی های هوا و کاملا” هرس پذیر.

تکثیر تکثیر: این گیاه با قلمه گیری تکثیر می یابد. قلمه های انتهایی ساقه را از اواسط بهار تا اوایل تابستان تهیه نموده و در گلدانی که بر رویآن کیسه پلاستیکی کشیده شده است بکارید و حدود ۲ ماه بعد ریشه ها ظاهر می شوند.

کاربرد: کاشت به عنوان ایجاد پرچین و یا کاشت توده ای و یا تک بوته زینتی و به منظور اجرای طرح های مختلف در سطح محوطه ها.


نام فارسی: شمشاد توپی

نام علمی: Buxus sempervirens

خانواده: Buxaceae

شمشاد توپی

زیستگاه زیستگاه: ژاپن

جنبه زیبایی گیاه شناسی: درختچه ای همیشه سبز با حداکثر ارتفاع یک متر و توپر. برگها بیضی کشیده و کوچک به رنگ سبز تیره می باشند.

زمان گلدهی زمان گلدهی: گلها جنبه زیبایی ندارند.

نیاز نوری نیاز نوری: آفتابی

دما حداقل دمای مورد تحمل: ۱۰- درجه سانتیگراد.

نیاز آبی نیاز آبی: خاک همیشه مرطوب باشد.

نیاز خاکی نیاز خاکی: مخلوط خاک باغچه به همراه خاکبرگ با زهکش مناسب

  • نکات پرورشی: کاملا” هرس پذیر و حساس به بادهای سرد.

تکثیر تکثیر: این گیاه با کاشت بذر و قلمه گیری تکثیر می یابد. قلمه های نیمه چوبی را در تابستان تهیه نموده و برای تسریع در ریشه زایی آنها را درون پودر هورمون ریشه زایی قرار دهید. برای حفظ رطوبت روی قلمه ها را با نایلون بپوشانتید.

کاربرد: کاشت به عنوان تک بوته زینتی و یا کاشت توده ای یا چندتایی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *