نگهداری و پرورش بونسای

(بونسای آپارتمانی)

 

به گياهاني گفته مي شود كه بخاطر ضعيف بودن در مقابل سرما و نور مستقيم آفتاب بايد در محيطي سربسته و بدون كوران با نور غيرمستقيم در آپارتمان نگه داري نگه داري شوند. مثل: فيكوس بنجامين- شفلرا- دراسنا و…

Bon Sai (13)

Bon Sai (10)

روش نگهداري بونساي آپارتماني:

نور: بيشتر گونه ها به مكاني روشن و به دور از تابش مستقيم آفتاب نياز دارند.

آبياري: خاك بيشتر اين بونساي ها بايد هميشه مرطوب باشند نه خيس. بهترين زمان آبياري اين بونساي گرم ترين ساعات روز است. ولي بايد از آبي استفاده كردكه سرد نباشد و دماي ان با درجه حرارات محيط يكسان باشد. براي اين منظور ظرفي بدون درپوشي را از آب پركرده و پس از ۲۴ ساعت كه كلر آن پريد و دمايش با دماي محيط يكي شد خاك گلدان را با آن آبياري كنيد(با سرآبپاش) به اندازه اي كه آب از سوراخ زير گلدان خارج شود.

  • از آبياري يا آب فشاني روي برگها در شب خودداري كنيد.

درجه حرارت و رطوبت: دماي مورد نياز گياه ۱۸ تا ۲۲ درجه سانتي گراد است. از قرار دادن اين گياهان خيلي نزديك پنجره به خصوص در زمستان به علت سرمازدگي خودداري كنيد.

هواي مرطوب براي اين گياهان حياتي است بنابراين حداقل روزانه يكبار برگها را با آب ولرم بدون كلر اسپري كنيد يا گلدان را در يك سيني كه از سنگريزه يا پوكه معدني كه آن را همواره خيس مي كنيد قرار دهيد. تبخير تدريجي آب از لابه لاي سنگريزه ها باعث بالا رفتن رطوبت اطراف گياه مي شود. توجه داشته باشيد آب داخل سنگريزه ها نبايد با ته گلدان تماس داشته باشد.

خاك: تركيبي است از ۲پيمانه پيت موس يا كوكوپيت يا خاكبرگ مرغوب- ۱پيمانه پرليت يا ماسه شسته و مقداري پودر قارچ كش

مهم ترين نكته در طبقه بندي بونساي ها زاويه ي قرار گيري تنهي بونساي در ظرف است از اين نظر بونساي داراي ۵ نوع سبك مي باشد.

Bon Sai (3)

۱. بونساي قائم منظم: اين نوع درختچه ها ي بونساي شبيه درخت هايي هستند كه در بهترين شرايط طبيعي به صورت راست و قائم رشد كرده اند.

از ويژگي هاي مهم اين بونساي ها آن است كه تنه ي قوي و راست دارند كه بانظمي خاص بالا رفته است و برگهاي آن نيز در ابتدا پرپشت و هرچه به سمت بالا مي رود به صورت تدريجي وسعت سطح مقطع آن كاسته مي شود و به صورت مخروطي درمي آيد.

كاج اروپايي و صنوبر و سروكوهي به خاطر شكل هاي مخروطي كه دارند بهترين گونه ها براي اين نوع بونساي هستند.

Bon Sai (4)

۲. بونساي آبشاري و نيمه آبشاري: بونساي آبشاري نمادي از بونسايي است كه در معرض مبارزه هاي زيادي براي رسيدن به نور خورشيد قرار گرفته و جلوه اي افتاده پيدا كرده است. در اين نوع بونساي تنه درخت شبيه صخره اي است كه شاخ و برگها از آويخته و به پايين گلدان نيز آمده اند. مثل جوني پروس.
در بونساي نيمه آبشاري ديگر شاخ و برگها ي گياه از لبه گلدان پايين تر نيامده اند و فقط به حالت ريزشي تا نزديك سطح خاك گلدان پيش رفته اند و نشان مي دهد كمتر از نوع آبشاري سختي كشيده اند. مثل سروكوهي.

Bon Sai (2)

۳. بونساي قائم نامنظم: در طبيعت گياهان به خاطر پيروي از شرايط محيطي پيرامون خود هنگام رشد مدام مسير خود را تغيير مي دهند. موارد مختلفي مانند جهت وزش باد و همچنين جهت تابش نور خورشيد مي توانند در تعيين و تغيير مسير رشد گياهان و درختان تاثير گذار باشند. بونساي قائم نامنظم در حقيقت نمونه اي از اين رشد هستند كه درقسمتي از تنه يشان انحناهايي وجود دارد كه در شرايط نامطلوب محيطي هنگام رشد تغيير مسير داده است به وجود آمده اند. در اين نوع بونساي نقطه ي اوج درست در بالاي بستر درختچه قرار گرفته است. مثل بونساي درخت افرا.

Bon Sai (5)

۴. بونساي بربادرفته(بادافشان): در اين نوع بونساي همه شاخه وبرگها به يك سمت متمايل شده اند. اين بونساي نمادي از درختاني است كه در معرض بادهاي سنگين رشد مي كنند و به شكلي هستند كه گويي هميشه در معرض وزش باد قرار داشته اند.

Bon Sai (1)

۵. بونساي شيبدار(اريب): دليل شيب دار شدن اين نوع بونساي اين است كه براساس سيستم درختان طبيعي طراحي شده اند كه در دوران اوليه ي عمر خود در معرض بادهاي شديد بوده اند و تنه يشان به سمت راست يا چپ متمايل شده است. برخي از بونساي ها كه به صورت شيبدار مي رويند پس از چندي به دليل متمايل شدن تنه يه يك سمت از آن سمت مي افتند كه جاي نگراني نيست زيرا اين نوع بونساي ها ريشه هاي بسيار قوي دارند. در بونساي شيبدار برخلاف انواع قائم نوك درختچه در بالاي بستر خاك قرار نمي گيرد.

Bon Sai (8)

۶. بونساي جنگلي: بونساي به سبك جنگلي از مجموعه اي از درختچه هاي مشابه و همگونه تشكيل شده است كه دريك گلدان كنارهم كاشته مي شوند.

۷. بونساي جارويي: اين نوع بونساي شبيه جاروهاي دست ساز است. البته درختان زيادي در طبيعت وجود دارند كه به اين شكل هستند و بونساي آنها جلوه اي بسيار ملموس دارند. پرورش بونساي به اين شكل بسيار دشوار است وبايد از گونه هايي استفاده شود كه ماهيتي طبيعي نزديك به آن داشته باشند. درختان برگ ريز به خصوص نارون قرمز مناسبترين گونه براي اين نوع بونساي مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *